Ügyfélfogadás

H: 8:00-12:00

K: Nincs ügyfélfogadás

Sz: 8:00-17:00

Cs: Nincs ügyfélfogadás

P: 8:00–12:00

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:
2458 Kulcs Kossuth L. u. 83.

Központi tel: 25/440-400

FAX: 25/509-080

Polgármester: 25/251-533

Web: www.kulcs.eu

E-mail: jegyzo@kulcs.eu

Adonyi okmányiroda

Ügyfélfogadás:

H: 8:00-11:30, 13:00-15:30

K: Nincs ügyfélfogadás

Sz: 8:00-11:30, 13:00-17:30

Cs: Nincs ügyfélfogadás

P: 8:00–11:30

Elérhetőségek:

Cím:
2457 Adony, Rákóczi u. 21.

Tel: 25/504-522

Fax: 25/504-522 (15 m.)

Személyi igazolvány
Útlevél ügyintézés
Egyéni vállalkozói igazolvány

 

Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015.évi LXIII. törvény 2015. szeptember 1.-ei hatállyal rendelkezik a térítési díj kedvezmények változásáról.

2015. szeptember 1.-től térítésmentes óvodai és bölcsődei étkezés vehető igénybe a gyermek után, ha:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- három vagy több gyermekes családban él,

- szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja

meg a kötelező legkisebb munkabér 130%-át ( 89.408.-Ft),

- nevelésbe vett gyermek.

 

Térítésmentes étkezés igényléséhez a szülőnek kell nyilatkozatot kitöltenie és leadni az óvodában.

Nyilatkozat nyomtatvány

 

A szeptemberre szóló étkezési befizetési napok az óvodában:

-          Augusztus 26.        8.00 – 11.00

-          Augusztus 27.       8.00 – 11.00

-          Augusztus 28.       8.00 – 11.00

Pótbefizetés: Augusztus 31.      8.00 – 11.00

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fogászati alapellátást 2015. augusztus 1. napjától Dr. Szappanos Mária fogszakorvos látja el.

Augusztus hónapban a Dunaújváros Vasmű u. 10. sz. alatti ( I. Rendelőintézet) 3. emelet 3. rendelőben  fogadja a betegeket az alábbi időpontokban:

 

Hétfő, Szerda                        14-18

Kedd, Csütörtök                  8-12

Péntek   páros hét                 14-18

              páratlan hét            8-12

Időpontot kérni rendelési időben az alábbi telefonszámon lehet:    25/550-416

 

 

 

 

Tájékoztatás Hullám utca-Deák Ferenc utca villamosenergia visszakötésről

 

Kulcs Község Önkormányzata a Kulcs, Hullám utca -  Deák F. utca villamos energia ellátása ügyében elindította az eljárást az EON Ügyfélszolgálati Kft.-nél.

Az előzetes rendszerhasználói igénybejelentés beadásra került az Önkormányzat részéről. Ezt követően a szolgáltató 8 napon belül tervezetet küld majd az Önkormányzat részére.

 

A tervezet visszaküldése után szükséges lesz az ingatlantulajdonosok részéről villamos-energia rendszerhasználói igénybejelentést kitölteni és benyújtani ingatlanonként.

Várhatóan 2015. július 25. napjától már intézhetik a tulajdonosok az EON Ügyfélszolgálati Kft.-nél az igénybejelentést.

Az igénybejelentéshez nyomtatvány átvehető az EON ügyfélszolgálatán, a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető www.eon.hu oldalról.

 

Több tulajdonos esetén szükséges tulajdonosi hozzájárulás nyomtatvány kitöltése is. A nyomtatvány átvehető az EON Ügyfélszolgálatán, a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.eon.hu  oldalról.

 

Az ügyintézéshez szükséges továbbá 30 napnál nem régebbi  tulajdoni lap, melyet az igénylőlappal együtt kell benyújtani az EON Kft. felé.

 

A kivitelezés során új mérőóra és szerződésszám kerül kiosztásra. A kivitelezést kizárólag az EON Kft. regisztrált szerelője végezheti. (http://www.eon.hu/Regisztralt_szerelok )

A munkálatok elvégzése után a szerelő kitölti a hiányzó adatokat az igénybejelentő lapon, majd ezt követően– a már kitöltött lappal- kell az EON Zrt-t szerződéskötés céljából felkeresni.

 

 

 

 

HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság!

A Budapesti Rendőr-Főkapitányság a Duna 1591 fkm-nél egy tárgyat TALÁLT.

A talált tárgyat a tulajdonos a Kulcsi Önkormányzati Hivatalban - a tulajdonjog igazolásával-  Radnó Józsefné igazgatási főelőadónál igényelheti vissza.

 

Kulcs, 2015. július 13.

 Dr. Árva Helga

                                                                            jegyző

 

 

Tájékoztatás

A Dunanett Nonprofit Kft. 2015. évben is elvégzi évente legalább 1 alkalommal a háztartásban keletkezett lom elszállítását, amely az idei évtől házhoz menő formában történik.

Lom elszállítás keretében az alábbi hulladékok kerülnek elszállításra:

- feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok elszállítása, melyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladják.

 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

- gally, salak, trágya, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék,
- elektromos, elektronikai készülékek, veszélyes hulladékok, gumiabroncs,
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

 

A feleslegessé vált lomhulladék az előre egyeztetett időpontban kerül elszállításra az ingatlanoktól. Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé.

Dunanett Nonprofit Kft. 2400 Dunaújváros, Budai Magy Antal út. 2.

Telefon: 25/436-535, 25/436-877 Mobil: 30/698-64-93

 

 

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban a

a Dunaújvárosi Járási Hivatal

települési ügysegédjének ügyfélfogadási rendje

2015. június 15. napjától megváltozik.

Ügyfélfogadási idő:   Hétfő  8-12   13-15.30 

Ügyintéző: Turi Mónika

Telefon: 06-70/639-0134  ( ügyfélfogadási időben)

  

Ügyeiket intézhetik továbbá személyesen vagy postai úton a 2400. Dunaújváros Városháza tér 2. sz. alatti Járási Hivatalban.

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-12 13-16

                                    szerda: 8-12 13-18

                                    péntek: 8-12

( aktív korúak ellátása, közgyógyellátás, ápolási díj, eü.szolgáltatás, időskorúak járadéka)

 

 

 

Tisztelt Lakosság!


2015. március 01. napjától jogszabályi változások miatt átalakul a szociális ellátások rendszere.

Az aktív korúak ellátásának ügyintézése átkerül a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalához (2400. Dunaújváros, Városháza tér 2.)

A járási hivatal települési ügysegédje Kulcs Község Polgármesteri Hivatalában hétfői napokon  várja az ügyfeleket.

Az aktív korúak ellátása keretén belül a járási hivatal állapítja meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (korábban: rendszeres szociális segély).

Helyi szinten megszűnő ellátások :

  • Méltányos ápolási díj
  • Méltányossági közgyógyellátás
  • Lakásfenntartási támogatás
  • Önkormányzati segély

Kulcs Községi Önkormányzat  képviselő- testülete megalkotta és elfogadta a szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.)  önkormányzati rendeletét. Az önkormányzat által nyújtott ellátások  neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. A támogatások rendszere az alábbiak szerint alakul helyi szinten:

  • Gyógyszer támogatás
  • Lakhatási támogatás
  • Rendkívüli települési támogatás

A települési támogatással kapcsolatosan az alábbi ügyintézőkhöz fordulhatnak:

Radnó Józsefné telefon: 25/440-400/ 5 mellék, igazgatas@kulcs.eu

Csicskovics Zsuzsanna telefon: 25/440-400/8 mellék, ugyfelszolgalat@kulcs.eu

 

Nyitva tartás változása

Kulcs Község Könyvtára értesíti felhasználóit, hogy 2015. február 9-től az alábbiak szerint változik nyitvatartási időnk:

Hétfő: - szünnap

Kedd: 8.00 – 16.00

Szerda: 13.00 – 21.00

Csütörtök: 8.00 – 16.00

Péntek: 8.00 – 16.00

 

Szombat: 8.00 – 14.00

 

 

Tájékoztatás háztartási szennyvíz elszállításának módjáról

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kulcs község közigazgatási területén 2014. június 1. napjától megváltozik a háztartási szennyvíz elszállításának rendje.

 

Lemler György egyéni vállalkozó 2014. május 31. napjával felmondta háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződését. A felmondásra tekintettel szükségessé vált új közszolgáltató kiválasztása, és új közszolgáltatási szerződés megkötése. Kulcs község közigazgatási területén ezért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közműpótló műtárgyból történő eltávolítása, elszállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése érdekében ajánlattételi felhívást írt ki Önkormányzatunk, a 2014. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan.

 Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2014. (V. 21.) KT. számú határozatával úgy döntött, hogy az eljárást eredményesnek minősíti és nyertes ajánlattevőnek a Liquid-Porter Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 3. 2. em . 24.) ajánlattevőt hirdeti ki. A nyertes vállalkozás 2014. június 1. napjától megkezdi Kulcs Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területén a közszolgáltatást. Ettől az időponttól kezdve kizárólag a Liquid-Porter Kft. járművei szállíthatják el a lakosságtól a szennyvizet.

 

A Liquid-Porter Kft. az alábbi elérhetőségeken várja a lakossági megrendeléseket:

 

Ügyfélszolgálat:

 

Személyesen:

 

Nagy Erika várja a megrendeléseket a Kulcsi Faluházban, (2458. Kulcs, Kossuth L. u. 85.) az alábbi időpontokban:

Hétfő: 8-14

Kedd, Csütörtök:  8.00 – 16.00

Szerda:   13.00 – 21.00

Péntek:  8.00 – 16.00

Szombat:   8.00 - 14.00

 

E-mailben:                                            liquid.porter@gmail.com

 

Telefonon:                                           06 70 /  6000 – 620  

                                                           Hétfőtől péntekig:  08.00 – 18.00 óráig,

                                                           Szombaton: 08.00 – 12.00 óráig.

 

A háztartási szennyvíz elszállításának költsége

 

Ürítési díj összege (Ft)/m3                                                                                130,-  Ft + ÁFA                   (  165,- Ft)

Szállítási díj Kulcs-Dunaújváros között (Ft/m3/forduló)                                      878,-  Ft + ÁFA              (1.115,- Ft)

            összesen:                                                                                                                                           (1.280,- Ft)

 

 

 

Kulcs, 2014. május 28.

 

 

                                                                                             

                                                                       Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Lezárul a csatornázás előkészítése

Jövő hét végén, szeptember harmincadikával lezárul a csatornázás előkészítését jelentő Kulcs-Rácalmás közös szennyvízelvezetése és tisztítása című pályázati projekt. Kiss Csaba, a gesztor önkormányzat polgármestere a következőképpen összegzi az eddig történteket:

- Az előkészítési szakaszban elkészültek a szennyvízelvezető hálózat tervei, amelyek arra vonatkoznak, hogy Kulcsról Rácalmás megkerülésével, a 6-os út mellett vezetjük el községünkből a szennyvizet a dunaújvárosi szennyvíztisztítóba. A befogadó település számára is kedvező  lesz ez a műszaki megoldás, hiszen a gerincvezeték mentén kiépítheti a csatornarendszert két városrészében, a Százszorszép lakóövezetben és Táborálláson, és onnan is a tisztítóművébe vezetheti a szennyvizet. Ennek értelmében kibővült a beruházásban érintettek köre, Kulcs Rácalmás és Dunaújváros társulási szerződést kötött múlt év végén, amelynek átdolgozott, a végleges tervekhez és költségekhez igazított változatát ezen a héten fogadják el a képviselő-testületek – mondta Kiss Csaba. Majd a következővel folytatta:

- A  csatornázás előkészítési szakaszára előírt feladatokat teljesítettük. Kulcson és Dunaújvárosban is megalakították az érdekeltségi területhez tartozó ingatlantulajdonosok a víziközmű-társulatot, ezzel a többségi szándékkal is jelezték, hogy igénylik és várják a szennyvízelvezetés megvalósulását. Mostanra engedélyes tervekkel rendelkezünk, a szakértők véglegesítették a költségvetést, a költséghaszon-elemzést. Hosszadalmas eljárás során, de megkaptuk a vízjogi engedélyt, már csak annak jogerőre emelkedésére várunk. Az utóbbi hónapokban nagy erőkkel dolgoztak a szakemberek azon is, hogy minden szükséges dokumentumunk meglegyen a szennyvízelvezető rendszer kiépítésére, vagyis a kivitelezésre vonatkozó pályázat benyújtásához. Közben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján augusztus végén közzétették a szennyvízprojekt megvalósítására vonatkozó pályázati kiírás felfüggesztését. De nem csüggedünk,  nagy erőkkel folytatjuk a munkát, rendben lezárjuk az előkészítési szakaszt és összeállítjuk a pályázati anyagot, hogy amint újra megnyílik a pályázati ablak, azonnal lépjünk, és támogatást nyerjünk  a három település közös csatorna beruházásának a megvalósítására. 

Csúszásveszélyes és potenciálisan csúszásveszélyes ingatlanok a kulcsi Duna-partonKulcs-Rácalmás közös szennyvízelvezetése és tisztítása projekt
Kulcs község területén az omlás és csuszás- veszélyes partfal stabilizációja www.nfu.hu

 

Magyar Államkincstár

 

Közadat kereső

 

Az állatok védelméről és kíméletérő szóló l1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal köteles ebösszeírást végezni.

Az ebek összeírásához szükséges adatszolgáltatást Tisztelt Lakosaink az alábbi program segítségével is megtehetik: http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu